Showing all 3 results

Anterior Cervical Disc Prosthesis

Anterior Cervical Disc Prosthesis, Permits a physiological range of motion, Provides max adherence to vertebrae and Consists of one piece

Suprabone + AscKit

Suprabone +ASC Kit, Suprabone –TCP granül, iğne ve şırınga içermektedir. Suprabone-TCP saf β-trikalsiyum fosfattır (β-TCP). Suprabone-TCP, implante edildiğinde biyouyumlu ve rezorbe olabilen bir osteokonduktif destek matrisidir ve defekt alanında yeni kemik oluşumunu destekler.

LÜTFEN TEKLİF İSTEYİNİZ...